gaston_julia

Gaston Julia

Benoit_Mandelbrot

Benoit Mandelbrot

Gaston Julia en Benoît Mandelbrot

Beide wiskundigen zijn onlosmakelijk verbonden met fractals. Mandelbrot is misschien de bekendste, maar gezien het voorwerk dat Julia verrichtte is dat onterecht. Beide hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de studie van complexe dynamische systemen en fractals. Daarbij was Julia meer de theoreticus en Mandelbrot meer de man van de praktijk. Ze hebben allebei een diepgaand inzicht gegeven in de complexiteit en schoonheid van de wiskunde en hebben vele toepassingen geïnspireerd in wetenschap, kunst en technologie.

 

Gaston Julia

Julia was een Franse wiskundige die in de vroege 20e eeuw leefde en werkte. Hij bestudeerde de iteratie van rationale functies [veeltermbreuk wikipediaop het complexe vlak en introduceerde de Julia-verzamelingen, die de grens vormen tussen punten die naar oneindig ontsnappen en punten die begrensd blijven onder iteratie. Het artikel uit 1918 waarin hij dit beschreef gaf hem erkenning en hij werd aangesteld als professor aan de École Polytechnique in Parijs.

 

Benoît Mandelbrot

Mandelbrot was een Pools-Franse wiskundige die in de late 20e eeuw leefde en werkte. Hij wordt beschouwd als de vader van de fractal geometrie, een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met zelfgelijkende patronen die op verschillende schalen verschijnen. Hij ontdekte de Mandelbrot-verzameling, een bijzonder geval van een Julia-verzameling, die een van de meest bekende en fascinerende fractals is.